M&L

INitiative for COllaborative developMent and exPloitation of innOvative productS and sErvices for mobility and logistics
Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics

 

Τι είναι το M&L Cluster

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) για έξυπνες λύσεις Κινητικότητας και Logistics, αποτελεί την 1η προσπάθεια συνεργασίας διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων φορέων στον παραγωγικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας στους τομείς των Μεταφορών και των logistics. Η έμφαση του ΣΣΚ είναι στην αστική κινητικότητα και την διανομή εμπορευμάτων «τελικού μιλίου» εντός πόλεων καθότι αποτελεί τον περισσότερο ραγδαία και καινοτομικά αναπτυσσόμενο επιμέρους τομέα μεταφορών, λόγω των πιεστικών προκλήσεων των πόλεων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός του ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη σε συνεργατικά σχήματα προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται αφενός στους στόχους του ΣΣΚ για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics και αφετέρου στον τριπλό ευρωπαϊκό στόχο ανάπτυξης ασφαλών, βιώσιμων και ενοποιημένων μεταφορών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Αξίας και αντιστοίχως θετικού αντικτύπου (impact) σε τρεις κατευθύνσεις: επιχειρήσεις, κοινωνία και κλάδος συνολικά.
Βασικός στόχος του Cluster ήταν η ανάπτυξη 10 καινοτόμων έργων για την κινητικότητα και τις μεταφορές. Τέσσερα από τα έργα αφορούν τα logistics, ενώ τα άλλα έξι στοχεύουν στην κινητικότητα των πολιτών και σε εξελιγμένες τεχνολογίες όπως τα drones. Η PLANΝΙΝG συμμετέχει άμεσα σε δύο από τα τέσσερα έργα των Logistics, για τα οποία ανέλαβε την ανάλυση των αναγκών της αγοράς, τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων και πως τελικά θα παρέχουν πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

 

Τα ελληνικά logistics βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι ψηφιακού μετασχηματισμού

Τα ελληνικά logistics πρέπει να ψηφιοποιηθούν χτες. Σήμερα είναι ήδη αργά. Όσες επιχειρήσεις σήμερα πρωτοπορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό απολαμβάνουν ήδη τα οφέλη:


• ταχύτητα στη λήψη σωστών αποφάσεων αξιοποιώντας τις σωστές πληροφορίες τη σωστή στιγμή,
• μείωση κόστους και χρόνου με κατάργηση άσκοπων βημάτων και εργασιών,
• έγκαιρη και σωστή ενημέρωση του πελάτη στη διαχείριση της παραγγελίας, απλά και χωρίς κόστος.


Αλλά δεν ακολουθούν όλοι με την ίδια ταχύτητα. Το αντίθετο μάλλον. Σε σχετική ερώτηση σε πρόσφατο event της PLANNING (Solutions 12, 2023, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) περισσότερες από τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι ο κλάδος βρίσκεται σημαντικά πίσω όσον αφορά στις ψηφιακές ικανότητες. Την ίδια όμως ώρα το 76% τονίζει ότι όποια εταιρεία logistics και μεταφορών δεν καταφέρει να μετασχηματιστεί ψηφιακά κινδυνεύει.
Το InCompose for M&L Cluster ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για την PLANNING ώστε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά με τις επιχειρήσεις του κλάδου, να μελετήσουμε τις προσδοκίες τους και να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους και εργαλεία για να υποστηρίξουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, να συνεργαστούμε με παρόχους τεχνολογικών εφαρμογών και με ερευνητικά ιδρύματα για να εμβαθύνουμε στις δυνατότητες της τεχνολογίας και στις βέλτιστες πρακτικές.
Με αυτήν την εμπειρία θα μπορούμε να συμβουλέψουμε ακόμα καλύτερα τους πελάτες και συνεργάτες μας για το ποιες λύσεις, με ποια χαρακτηριστικά και υπό ποιες προϋποθέσεις θα παρείχαν πραγματική αξία στους στόχους και στις λειτουργίες τους. Πως η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει να πετύχουμε εξαιρετική εμπειρία πελάτη, μείωση κόστους και βελτίωση λειτουργιών σε όλον τον κύκλο διαχείρισης της παραγγελίας.

 

Στάδια του έργου

     Στάδιο 1: Smart Mobility & Logistics Solutions Cluster

     -Mobilog
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) κατά την 1η Πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός», ως Φορέας Αρωγός υπέβαλε επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο παρουσίασε τον κλάδο/τομέα δραστηριοποίησης του ΣΣΚ, της καινοτόμου διαδικασίας και τους αναπτυξιακούς στόχους του.

     Στάδιο 2: Initiative for collaborative development and exploitation of innovative products and services for mobility and logistics

     -In Compose for M&L Cluster
Κατά τη 2η Πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Επιχειρήσεις», το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), ως Φορέας Αρωγός, και οι 20 ανεξάρτητες συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη υπέβαλαν το επιχειρηματικό σχέδιο με τίτλο «Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics».

 

Αντικείμενο και Στόχοι του Cluster

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να πρωτοπορήσουν στην αυξανόμενη αγορά της έξυπνης, πράσινης κινητικότητας και των ψηφιακών logistics, καθώς και να αναπτυχθούν δυναμικά σε επιμέρους καινοτόμους τομείς του κλάδου, μέσω του συνεργατικού σχεδιασμού, της δημιουργίας, της αξιολόγησης και της αξιοποίησης νέων λύσεων κινητικότητας και logistics (προϊόντα και υπηρεσίες). Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην υποστήριξη της καινοτομίας στον Τομέα στα τρία παρακάτω επίπεδα:
1. αύξηση του αριθμού των χρηστών των καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (innovation adoption by the market),
2. μεγιστοποίηση της ικανότητας των συμμετεχουσών εταιρειών στην συνεχή εξέλιξη των προϊόντων που θα αναπτύξουν αλλά και δημιουργία νέων προϊόντων (innovation gearing) και μετά την λήξη του έργου και
3. αναπαραγωγή του καινοτομικού αποτελέσματος (innovation multiplying) μέσω διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου από άλλες τρίτες εταιρίες.

 

Τα 10 Καινοτόμα Προϊόντα του έργου

Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκαν 10 καινοτόμα έργα στους τομείς των Μεταφορών και των Logistics.

1. Ευφυής Διασυνδεδεμένη διασταύρωση του μέλλοντος/ (Intelligent Future Intersection
2. Προσαρμοστικός σηματοδοτούμενος κόμβος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης»
3. Σύστημα προγνωστικής συντήρησης στόλων
4. Σύστημα διαχείρισης στάθμευσης επόμενης γενιάς
5. One stop shop υπηρεσιών κινητικότητας
6. Ψηφιακό δίδυμο & εργαλείο ανάλυσης και αποτίμησης δικτύων φόρτισης και ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών στόλων
7. Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών εναλλακτικών μέσων (drones, cargo bikes και μοτοποδηλάτων) στην φυσική διανομή
8. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διασύνδεση οικοσυστήματος logistics
9. Κόμβος ανάλυσης δεδομένων ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων (neutral Intelligent Logistics data hub
10. Market place παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα logistics

 

Η PLANNING συμμετείχε σε δύο καινοτόμα προϊόντα του Cluster για τα logistics

• Το πρώτο προϊόν είναι ένα Control Tower για τη διανομή: μία cloud-based πλατφόρμα η οποία απλοποιεί, τυποποιεί και επιταχύνει τον διαμοιρασμό ψηφιακών πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Σκοπός είναι να σταματήσουμε το πήγαινε-έλα εγγράφων και τα δεκάδες τηλεφωνήματα και email από τη μία επιχείρηση στην άλλη, αλλά και εντός της ίδιας της εταιρείας.
Πρόκειται στην ουσία για ένα κοινό σημείο για όλους (single window) που συγκεντρώνει και μοιράζει την πληροφορία σωστά και απλά. Μόνο έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και ει-δυνατόν real-time πληροφόρηση των πελατών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου για τη θέση, τον χρόνο παράδοσης και την κατάσταση της αποστολής.

• Το δεύτερο προϊόν θα αποτελέσει ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του έργου για το Cluster. Αφορά μία πλατφόρμα που ενημερώνει στους χρήστες για τις εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις και προϊόντα της αγοράς.
Είναι κάτι σαν “marketplace” τεχνολογικών προϊόντων για τα logistics, αλλά δεν έχει σκοπό μόνο την πώληση. Έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες της κάθε εφαρμογής και τα οφέλη της, μέσα από demo, παραδείγματα, video αλλά και την αλληλεπίδραση με άλλα μέλη του Cluster.

 

Επιχειρήσεις-μέλη του έργου In Compose for M&L Cluster

Στο παρόν έργο συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις ως εταίροι του έργου οι οποίοι ανέπτυξαν σε συνεργατικά σχήματα τα 10 καινοτόμα προϊόντα. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στον τομέα, πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, «φυσικών» υπηρεσιών κινητικότητας και μεταφορών, καθώς και πάροχοι υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον συμμετέχουν 2 φορείς από την έρευνα (Χαροκόπειο, EKETA/ΙΜΕΤ) ως υπεργολάβοι και 2 φορείς-δίκτυα επιχειρήσεων (ΙLΜΕ, ΕΕLΒΕ). Συντονιστής του έργου αποτέλεσε η BRAINBOX A.E.

 1. ACS
 2. ATLANTIS ENGINEERING
 3. BRAINBOX
 4. CARGO 360
 5. DEEPTRAFFIC
 6. DOTSOFT
 7. EMISIA
 8. EXOTHERMIA
 9. EXPLICIT.AI
 10. LINK TECHNOLOGIES
 11. OTO PARKING
 12. PLANNING
 13. PROBOTEK
 14. SMART GRID/ SOLVUS
 15. TELENAVIS
 16. TRAFFIC TECHNIQUE
 17. TREDIT
 18. VIANOX
 19. WAVENET
 20. WINGS ICT SOLUTIONS

 

 

Το έργο “Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ ” και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0351705).